granodioryt

Granodioryt jest natrętny skały magmowe które mają fanerytyczną teksturę. Rozmiary ziaren są widoczne gołym okiem. Tworzenie się granodiorytu to powolna krystalizacja chłodząca pod powierzchnią Ziemi. To jest podobne do granit i dioryt, ale ma więcej plagioklazów skaleń niż ortoklazę skaleń.Według diagramu QAPF granodioryt ma ponad 20% kwarc objętościowo, a od 65% do 90% skalenia to plagioklaz. Większa ilość plagioklazów oznaczałaby skałę jako tonalit.

Zarządzanie: Plutoniczny.

Kolor: Typowo jasny kolor.

Tekstura: fanerytowy (średnio do gruboziarnisty).

Zawartość minerałów: kwarc, plagioklaz, z mniejszym ortoklazę, biotyt (oddzielają go od diorytu) i amfibol ( hornblenda) (plagioklaz zawsze większy niż 2/3 całkowitego skalenia).

Zawartość krzemionki (SiO 2) – 63%-69%.

Pochodzenie nazwy: Nazwa pochodzi od dwóch spokrewnionych skały którego półproduktem jest granodioryt: granit i dioryt. Gran-korzeń pochodzi od łacińskiego granum oznaczającego „ziarno”, będącego pochodną języka angielskiego. Nazwa diorytu pochodzi od kontrastujących kolorów skał.

Inwazyjny odpowiednik: Ryodacyt.

Struktura: Masywny, ograniczający.

Major minerały: Plagioklaz, skaleń potasowy, kwarc, Biotyt

Minerały dodatkowe: mika moskiewska, Hornblenda, Piroksen

Skład chemiczny i klasyfikacja

Skład mineralny granodiorytu jest kluczowym czynnikiem odróżniającym go od innych skały magmowe. Granodioryt składa się głównie z kilku kluczowych minerałów, w tym skaleń plagioklazowy, kwarc i minerały mafijne, takie jak biotyt lub hornblenda. Oto szczegółowe spojrzenie na skład mineralny granodiorytu i rolę tych minerałów:

 1. Skaleń plagioklazowy:
  • Skaleń plagioklazowy jest jednym z najliczniejszych minerałów granodiorytu.
  • Jest to grupa minerałów skaleniowych obejmująca kontinuum składów od bogatego w sód albitu po bogaty w wapń anortyt.
  • W granodiorycie skaleń plagioklazowy zwykle mieści się w zakresie andezyna do labradoryt kompozycje.
  • Skaleń plagioklazowy charakteryzuje się prążkowanym wyglądem i może mieć kolor od białego do jasnoszarego.
  • Odgrywa kluczową rolę w określaniu ogólnej tekstury i wyglądu granodiorytu.
 2. kwarc:
  • Kwarc to kolejny ważny minerał granodiorytu, często występujący w znacznych ilościach.
  • Jest to krystaliczna postać krzemionki (SiO2) znana ze swojej twardości i szklistego wyglądu.
  • Kwarc może różnić się kolorem, ale zwykle jest przezroczysty lub mlecznobiały.
  • W granodiorycie kwarc tworzy wyraźne ziarna lub splata się z innymi minerałami, przyczyniając się do twardości skały i odporności na zwietrzenie.
 3. Mafijne minerały:
  • Granodioryt zazwyczaj zawiera minerały mafijne, które są minerałami o ciemnej barwie, bogatymi w magnez (Mg) i żelazo (Fe).
  • Typowe minerały mafijne występujące w granodiorycie obejmują biotyt i hornblendę (amfibol minerały).
  • Biotyt:
   • Biotyt ma barwę od czarnej do ciemnobrązowej mały minerał występujący w granodiorycie.
   • Ma warstwowy, łuszczący się wygląd i można go łatwo podzielić na cienkie arkusze.
   • Biotyt wpływa na ogólny kolor granodiorytu i może nadawać skale ciemny wygląd.
   • W niektórych przypadkach jest również odpowiedzialny za foliowaną lub warstwową teksturę skały.
  • Hornblenda:
   • Hornblenda to grupa ciemnych minerałów amfibolowych powszechnie występujących w granodiorycie.
   • Wyglądem przypomina wydłużone, pryzmatyczne kryształy lub ziarna przypominające igły.
   • Hornblenda może różnić się kolorem od czarnego przez zielony do brązowego, w zależności od składu chemicznego.
   • W niektórych granodiorytach może występować mniej niż biotyt, ale nadal przyczynia się do różnorodności mineralnej skały.

Połączenie tych minerałów w granodiorycie nadaje skale charakterystyczny wygląd, teksturę i właściwości. Stosunek skalenia plagioklazowego do kwarcu, a także obecność i proporcje minerałów mafijnych mogą się różnić w różnych próbkach granodiorytu, co prowadzi do różnic w kolorze i fakturze. Te składniki mineralne wpływają również na twardość, wytrzymałość i odporność skały na warunki atmosferyczne, dzięki czemu granodioryt nadaje się do różnych zastosowań geologicznych i budowlanych.

Powstawanie granodiorytu

Skały magmowe powstają w wyniku chłodzenia i zestalenia magmy lub lawy. Magmę można uzyskać z częściowego stopienia istniejących skał w płaszczu lub skorupie planety. Zazwyczaj topienie jest spowodowane jednym lub większą liczbą z trzech procesów: wzrostem temperatury, spadkiem ciśnienia lub zmianą składu. Zestalanie się w skałę następuje albo pod powierzchnią w postaci skał natrętnych, albo na powierzchni w postaci skał wylewnych. Skały magmowe mogą tworzyć się w wyniku krystalizacji, tworząc ziarniste, krystaliczne skały, lub bez krystalizacji, tworząc naturalne szkła.

Natrętne skały magmowe powstają z magmy, która ochładza się i krzepnie w skorupie planety, otoczonej wcześniej istniejącą skałą (zwaną skałą wiejską); magma ochładza się powoli, w wyniku czego skały te są gruboziarniste. Ziarna minerałów w takich skałach można zazwyczaj rozpoznać gołym okiem. Skały natrętne można również klasyfikować według kształtu i wielkości korpusu natrętnego oraz jego stosunku do innych formacji, w które się wdziera. Typowymi formacjami inwazyjnymi są batolity, kolby, lakkolity, progi i groble. Kiedy magma zestala się w skorupie ziemskiej, powoli ochładza się, tworząc skały o grubej teksturze, takie jak granit, gabrolub dioryt.

Centralne rdzenie majora góra pasma składają się z natrętnych skał magmowych, zwykle granitu. Po odsłonięciu w wyniku erozji rdzenie te (zwane batolitami) mogą zajmować ogromne obszary powierzchni Ziemi.

Tekstura i wygląd

Tekstura i wygląd granodiorytu to ważne aspekty, które pomagają geologom i badaczom identyfikować i klasyfikować tę skałę magmową. Na te cechy wpływa skład mineralny i warunki, w jakich powstał. Oto przegląd wyglądu fizycznego, tekstury, wielkości ziaren i struktury krystalicznej granodiorytu:

Wygląd fizyczny:

 • Granodioryt jest zazwyczaj średnio lub gruboziarnisty, co oznacza, że ​​poszczególne ziarna minerału są stosunkowo duże i widoczne gołym okiem.
 • Często pojawia się jako nakrapiana lub przypominająca sól i pieprz skała ze względu na splatające się kryształy o różnych kolorach minerałów.
 • Ogólny kolor granodiorytu może się różnić, ale zwykle waha się od jasnoszarego do jasnobrązowego lub różowo-szarego.
 • Specyficzne zabarwienie zależy od czynników takich jak proporcje skalenia plagioklazowego, kwarcu i minerałów mafijnych, takich jak biotyt lub hornblenda.

Tekstura:

 • Teksturę granodiorytu określa się jako „fantyczną”, co wskazuje na gruboziarnisty wygląd.
 • Poszczególne ziarna minerałów są zwykle rozpoznawalne gołym okiem, a ich rozmiary mogą wahać się od kilku milimetrów do kilku centymetrów.
 • Minerały granodiorytu są ściśle ze sobą powiązane, tworząc solidną i trwałą skałę.
 • Niektóre próbki granodiorytu mogą wykazywać foliowaną teksturę, jeśli zawierają znaczne ilości biotytu, co powoduje warstwowy wygląd.

Wielkość ziarna:

 • Granodioryt ma zazwyczaj średni lub gruby rozmiar ziaren. Samo określenie „granodioryt” sugeruje skład pośredni pomiędzy granitem (który ma grubsze ziarna) a diorytem (który ma drobniejsze ziarna).
 • Wielkość ziaren może się nieco różnić w zależności od konkretnego położenia geologicznego i szybkości chłodzenia podczas jego powstawania. Szybkie chłodzenie może skutkować powstaniem nieco drobniejszych ziaren, natomiast wolniejsze chłodzenie może spowodować powstanie grubszych ziaren.

Struktura krystaliczna:

 • Granodioryt ma strukturę krystaliczną, co oznacza, że ​​składa się z powiązanych ze sobą kryształów mineralnych.
 • Podstawowe minerały granodiorytu, takie jak skaleń plagioklazowy i kwarc, często wykazują dobrze określone ściany kryształów.
 • Struktura krystaliczna wpływa na twardość i trwałość skały, dzięki czemu nadaje się do różnych celów budowlanych i architektonicznych.

Podsumowując, granodioryt charakteryzuje się średnio lub gruboziarnistą teksturą, zazębiającymi się ziarnami minerałów i nakrapianym wyglądem wynikającym z różnych kolorów minerałów. Jego cechy fizyczne sprawiają, że jest cenną skałą do różnych zastosowań, w tym w budownictwie, pomnikach i rzeźbach. Specyficzny wygląd i tekstura granodiorytu może się nieznacznie różnić w zależności od konkretnych warunków geologicznych, w których się tworzy.

Jaka jest różnica między granitem a granodiorytem

Granit i granodioryt to rodzaje natrętnych skał magmowych, co oznacza, że ​​powstają w wyniku ochłodzenia i krzepnięcia stopionej magmy pod powierzchnią Ziemi. Chociaż mają pewne podobieństwa, mają także kluczowe różnice pod względem składu mineralnego i wyglądu:

 1. Skład mineralny:
  • Granit: Granit składa się głównie z trzech głównych minerałów: kwarcu, skalenia (zarówno skalenia potasowego, jak i plagioklazowego) i miki (zwykle biotytu lub moskiewski). Kwarc nadaje granitowi charakterystyczną twardość i często pojawia się w postaci przezroczystych lub białych kryształów. Minerały skalenia mogą mieć różną barwę, zazwyczaj od różowej do szarej. Minerały miki nadają skałom błyszczący wygląd.
  • Granodioryt: Z drugiej strony granodioryt ma skład mineralny podobny do granitu, ale z większą zawartością skalenia plagioklazowego w porównaniu ze skaleniem potasowym. Ta różnica w składzie skalenia nadaje granodiorytowi inny kolor i teksturę w porównaniu z granitem. Granodioryt często ma nakrapiany wygląd z jasnym skaleniem plagioklazowym i ciemniejszymi minerałami.
 2. Kolor i tekstura:
  • Granit: Granit ma zwykle bardziej zróżnicowaną paletę kolorów, z opcjami od jasnoszarego do różowego, czerwonego, brązowego, a nawet czarnego, w zależności od konkretnych obecnych minerałów. Posiada gruboziarnistą konsystencję, co powoduje, że poszczególne ziarna minerałów są dobrze widoczne gołym okiem.
  • Granodioryt: Granodioryt ma zazwyczaj jaśniejszy kolor w porównaniu do granitu ze względu na dominację skalenia plagioklazowego. Często pojawia się jako jasnoszary, jasnobrązowy lub beżowy. Granodioryt ma również gruboziarnistą teksturę, ale ogólny wygląd jest zwykle mniej kolorowy i bardziej jednolity w porównaniu z granitem.
 3. Skład i klasyfikacja:
  • Granit: Granit jest klasyfikowany jako skała magmowa felsowa, ponieważ zawiera dużą ilość minerałów felsowych (kwarc i skaleń). Jest również uważana za skałę kwaśną ze względu na wysoką zawartość krzemionki. Granit powszechnie występuje w skorupie kontynentalnej i jest powiązany z lądami kontynentalnymi.
  • Granodioryt: Granodioryt jest również skałą magmową felsową, ale zawiera większą ilość skalenia plagioklazowego w porównaniu do granitu. Zaliczana jest do skał pośrednich ze względu na swój skład mieszczący się pomiędzy kategoriami felsowymi i mafijnymi. Granodioryt powszechnie występuje w strefach subdukcji i łukach wysp wulkanicznych.

Podsumowując, chociaż granit i granodioryt są gruboziarnistymi, natrętnymi skałami felsowymi, różnice między nimi polegają na składzie mineralnym, kolorze i fakturze. Granit ma bardziej zrównoważoną mieszankę kwarcu, skalenia potasowego i skalenia plagioklazowego, co daje bardziej kolorowy wygląd, podczas gdy granodioryt ma większą zawartość skalenia plagioklazowego i ma zwykle jaśniejszy kolor i mniej kolorowy.

Godne uwagi lokalizacje

El Capitan, Park Narodowy Yosemite, Kalifornia, USA

Granodioryt występuje w różnych formacjach geologicznych i regionach na całym świecie. Odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu skorupy ziemskiej i można go powiązać z godnymi uwagi cechami geologicznymi. Oto kilka konkretnych lokalizacji i cech geologicznych, w których dominuje granodioryt:

1. Batolit Sierra Nevada, Kalifornia, USA:

 • Batolit Sierra Nevada w Kalifornii to masywna i dobrze znana granitowa formacja skalna. Zawiera duże ilości granodiorytu, granitu i pokrewnych skał magmowych. Formacja ta słynie z roli w kształtowaniu krajobrazu pasma górskiego Sierra Nevada.

2. Park Narodowy Yosemite, Kalifornia, USA:

 • Park Narodowy Yosemite, położony na terenie Batolitu Sierra Nevada, charakteryzuje się kultowymi granitowymi klifami, kopułami i formacjami skalnymi złożonymi głównie z granodiorytu. El Capitan i Half Dome to wybitne przykłady elementów granodiorytowych w parku.

3. Tuolumne Meadows, Kalifornia, USA:

 • Łąki Tuolumne Meadows na terenie Parku Narodowego Yosemite charakteryzują się odsłoniętymi wychodniami granodiorytu i malowniczymi alpejskimi krajobrazami.

4. Zaczarowana Skała, Teksas, USA:

 • Enchanted Rock to masywny batolit z różowego granitu i granodiorytu położony w Teksasie. Jest to popularny teren rekreacyjny i ważny element geologiczny w regionie.

5. Góry Adirondack, Nowy Jork, USA:

 • Góry Adirondack w Nowym Jorku znane są ze skał granitowych i granodiorytycznych, które są częścią Batolitu Adirondack. Skały te odegrały kluczową rolę w kształtowaniu krajobrazu Adirondack.

6. Isle Royale, Lake Superior, USA i Kanada:

 • Isle Royale, położona na jeziorze Superior, składa się z rdzenia granitowego i granodiorytowego. Geologię wyspy charakteryzują skały magmowe z epoki prekambryjskiej.

7. Góry Białe, Kalifornia, USA:

 • W Górach Białych w Kalifornii znajdują się rozległe formacje granodiorytowe, które nadają temu regionowi wyjątkowe cechy geologiczne i krajobrazowe.

8. Harney Peak, Południowa Dakota, USA:

 • Szczyt Harney w Black Hills w Dakocie Południowej składa się z granodiorytu i jest najwyższym punktem w Stanach Zjednoczonych na wschód od Gór Skalistych.

9. Góry Skaliste, USA i Kanada:

 • Granodioryt można znaleźć w różnych częściach Gór Skalistych, przyczyniając się do budowy geologii i krajobrazu tego rozległego pasma górskiego.

10. Kamienna Góra, Georgia, USA: – Kamienna Góra to dobrze znana granitowa kopuła zbudowana głównie z granodiorytu i kwarcu monzonit. Jest to charakterystyczny obiekt geologiczny i popularny cel turystyczny.

11. El Capitan, Park Narodowy Yosemite, Kalifornia, USA: – El Capitan to kultowa formacja skalna w Parku Narodowym Yosemite, zbudowana głównie z granodiorytu El Capitan. Jest znany wśród wspinaczy i miłośników outdooru.

12. Mount Rushmore, Dakota Południowa, USA: – Pomnik Narodowy Mount Rushmore przedstawia wyrzeźbione twarze czterech amerykańskich prezydentów na granitowej górze, w tym granodioryt i powiązane skały.

Te godne uwagi lokalizacje i cechy geologiczne ukazują szerokie rozmieszczenie i znaczenie geologiczne granodiorytu w różnych regionach, od pasm górskich po parki narodowe i pomniki. Trwałość skały i odporność na warunki atmosferyczne przyczyniły się do jej trwałej obecności w tych krajobrazach.

Zastosowania i aplikacje

Granodioryt dzięki swojej trwałości i walorom estetycznym znajduje różnorodne zastosowania praktyczne w budownictwie i przemyśle, a także zastosowania historyczne i architektoniczne:

Praktyczne zastosowania w budownictwie i przemyśle:

 1. Kamień wymiarowy: Granodioryt jest powszechnie wydobywany w celu wykorzystania jako kamień wymiarowy. Jego gruboziarnista tekstura i atrakcyjny wygląd sprawiają, że jest popularnym wyborem do blatów, płytek podłogowych i okładzin ściennych w budynkach mieszkalnych i komercyjnych.
 2. Kostka brukowa: Ze względu na swoją wytrzymałość i odporność na zużycie granodioryt jest stosowany do budowy kostki brukowej i ścieżek zewnętrznych. Wytrzymuje duży ruch pieszy i niekorzystne warunki atmosferyczne.
 3. Pomniki i pomniki: Wiele pomników i pomników, zwłaszcza na cmentarzach i w przestrzeni publicznej, jest wykonanych z granodiorytu. Jego zdolność do utrzymywania skomplikowanych rzeźb i napisów sprawia, że ​​jest to odpowiedni materiał do upamiętniania postaci i wydarzeń historycznych.
 4. Agregaty budowlane: Kruszony granodioryt stosowany jest jako kruszywo budowlane do produkcji betonu i asfaltu. Dodaje wytrzymałości i trwałości tym materiałom, dzięki czemu nadają się do projektów infrastrukturalnych, takich jak drogi i mosty.
 5. Właściwości wody: Naturalny wygląd granodiorytu w połączeniu z jego odpornością na uszkodzenia spowodowane przez wodę sprawia, że ​​jest to preferowany wybór do budowy fontann, wodospadów i innych elementów wodnych w architekturze krajobrazu i urbanistyce.

Zastosowania historyczne i architektoniczne:

 1. Budynki historyczne: Granodioryt był używany do budowy budynków historycznych, szczególnie w okresach, gdy w architekturze dominował mur kamienny. Można go znaleźć w różnych elementach architektonicznych, takich jak kolumny, fasady i rzeźby dekoracyjne.
 2. rzeźby: Wiele rzeźb, posągów i dzieł artystycznych zostało wyrzeźbionych z granodiorytu ze względu na jego obrabialność i zdolność do utrzymywania drobnych szczegółów. Słynne przykłady obejmują starożytne egipskie posągi i nowoczesne rzeźby.
 3. Starożytne zabytki: Cywilizacje historyczne, takie jak Egipcjanie i Majowie, używały granodiorytu do tworzenia kultowych pomników i budowli. Trwałość granodiorytu pozwoliła tym pomnikom przetrwać próbę czasu.
 4. Nagrobki na cmentarzu: Granodioryt jest powszechnie wybieranym materiałem na nagrobki i tablice nagrobne. Jego długotrwały charakter gwarantuje, że pomniki pozostaną nienaruszone przez pokolenia.
 5. Akcenty architektoniczne: W nowoczesnej architekturze granodioryt może być stosowany jako materiał akcentujący fasady, schody i elementy dekoracyjne, dodając budynkom elegancji i trwałości.
 6. Projekty renowacji: Podczas prac restauratorskich mających na celu zachowanie historycznych budynków i punktów orientacyjnych granodioryt jest często używany do replikowania lub zastępowania uszkodzonych lub zniszczonych oryginalnych elementów kamiennych.
 7. Zabytki i struktury obywatelskie: Granodioryt można stosować do budowy charakterystycznych obiektów, budynków rządowych i struktur obywatelskich, aby nadać im poczucie trwałości i wielkości.

Niezmienny urok i praktyczność granodiorytu w budownictwie, sztuce i konserwacji historycznej zapewniły jego ciągłe wykorzystanie w różnych zastosowaniach na przestrzeni wieków. Połączenie wytrzymałości, trwałości i walorów estetycznych sprawia, że ​​jest to cenny materiał zarówno w kontekście tradycyjnym, jak i współczesnym.

Fakty o Skale

 • Jedną z najliczniej występujących skał magmowych jest granodioryt.
 • Skała ta ma pewne cechy kwaśnych granitów i pewne cechy skał pośrednich.
 • Granodioryt jest atrakcyjną, gruboziarnistą skałą. Kryształy tworzące masę skały można łatwo dostrzec gołym okiem.
 • Głównymi minerałami granodiorytu są skaleń, kwarc, hornblenda, augit i mika.
 • Istnieją dwie główne odmiany kolorystyczne granodiorytu. Jeden jest różowy ze względu na kolor większości skalenia w skale. Biały granodioryt zawiera skaleń o bladej barwie.
 • Skała ta wygląda podobnie do granitu. Kiedy zbada się jego minerały i obliczy całkowitą zawartość krzemionki, można zauważyć, że jest to półprodukt, a nie skała kwaśna.
 • W wielu rodzajach intruzji magmowych można znaleźć granodioryt, zwłaszcza ten powstały na pewnej głębokości pod powierzchnią Ziemi.
 • Rozległy batolit w południowej Kalifornii zajmuje powierzchnię ponad 7700 kmXNUMX. Większość z nich jest wykonana z granodiorytu.
 • Ze względu na swoją barwę i krystaliczny wygląd granodioryt wykorzystywany jest do celów zdobniczych.

Referencje

 • Bonewitz, R. (2012). Skały i minerały. wydanie 2. Londyn: Wydawnictwo DK.